bouritius en partners

Executive coaching

coaching en teamcoaching

Loopbaan coaching

en Outplacement

Life coaching

Persoonlijke- / levenscoaching

TMA Experts

TMA Talentenanalyse

TMA expert

Talent Management

talentonderzoek en implementatie

Testen bestellen

TMA - Icares Professional - MyLogin

BCoach opleidingen

Coachopleidingen

voor startende- en ervaren coaches

Coachen op de Werkvloer

training coachvaardigheden

TMA Certificeringstraining

wordt zelf een TMA expert

Vaksectie Exectutive Coaching
nobco
NOLOC
keurmerk-coachfinder-150x150

Executive coaching

Executive coaching richt zich op managers, ondernemers & bestuurders die hun werkzame leven op specifieke vlakken willen veranderen. 

Om uw team en uzelf zo optimaal mogelijk te laten presteren, wordt er gekeken naar het optimaal benutten van de specifieke talenten van mensen, in plaats van enkel en alleen naar hun werkervaring. Als leidinggevende leert u zich te gaan richten op het optimaal benutten van de toegevoegde waarde van uw individuele medewerkers. Hierdoor kunt u uw resources gericht inzetten voor optimale(re) prestaties. Bedrijfsdoelen realiseren. De coaching wordt tegen het licht gehouden van de missie, visie en strategie, alsmede de doelen van de organisatie waarin de coachee werkzaam is.

Deze vorm van coaching wordt gedefinieerd als een 1-op-1 coachingstraject tussen een professionele coach en een executive (coachee). Doel hiervan is het verbeteren van zelfkennis en het stimuleren van gedragsverandering door zelfbewuster te worden. Dit zal vervolgens niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van het individu, maar ook aan het succes van de organisatie. Studies vinden consistent positieve effecten van executive coaching op effectiviteit en prestaties op het werk.

Executive coaching zou ingezet kunnen worden om productiviteit te verhogen en om te leren. Maar ook om tevredenheid met het werk te bewerkstelligen en gedrag te veranderen.

Problemen vóór zijn

Executive Coaching is er niet om problemen op te lossen, maar om problemen vóór te zijn. Het is een tijdelijke ondersteuning, die er op is gericht uw talenten te onderkennen en ze optimaal in te zetten. De kracht van Executive Coaching ligt zowel in de directe toepasbaarheid van het geleerde in de dagelijkse praktijk, als ook in het modelleren van eigen gedrag en het behalen van bepaalde doelen in de toekomst. De coachee wordt gefaciliteerd in het definiëren en verduidelijken van eigen talenten en valkuilen, van doelen en dromen. 

Klankbord & Sparringpartner

Daarnaast treedt de coach op als een volwaardig, doch onpartijdig, klankbord. Maar ook als sparringpartner die repliek kan èn durft te geven. Wensen en mogelijkheden worden met de opdrachtgever  in het te volgen traject op elkaar afgestemd. Niet alleen de missie, visie & strategie van de organisatie, maar ook persoonlijke- en bedrijfsdoelen, evenals tijdslijnen en kpi’s worden (standaard) meegenomen. Elk traject start met de instrumenten do’s & don’ts en de capaciteiten scan met als doel om barrières weg te nemen.

Spiegel voorhouden

Op speelse wijze krijgt de coachee een spiegel voorgehouden, waardoor hij zich bewust wordt van onbewuste blokkades en beperkende overtuigingen. In eerste instantie bij zichzelf; later ook bij gesprekspartner(s) en medewerkers. De eigen blokkades en overtuigingen worden onderzocht en, indien nodig of gewenst, vervangen door nieuwe uitgangspunten die weer zullen leiden tot nieuwe resultaten. 

Stress laten afnemen

De coachee is in staat zijn gedachten en zorgen te delen met een objectieve derde partij. Iemand die hem kan begeleiden in hectische en veranderlijke situaties, zoals mensen in topposities die regelmatig tegenkomen. Teamprestaties verbeteren

Testimonial Hélena Pinna

If you are looking for some awesome, knowledgeable people to work with, these are the guys I highly recommend. 
Their friendliness and result-driven approach is what I love about them.

Opdrachtgevers van Bouritius & Partners

 

Team coaching

Een groep mensen vormt een team, omdat er een gezamenlijk doel is waar naartoe wordt gewerkt. Met andere woorden: er is een praktische reden waarom een groep mensen bereid is om (intensief) met elkaar samen te werken; namelijk het bereiken van een bepaald doel. Over de invulling van dat doel kunnen de ideeën nog wel eens uiteenlopen. De weg er naartoe, de belangrijkste succesfactoren, maar ook de prioriteiten, zijn allemaal aspecten die in die samenwerking in een team struikelblok kunnen vormen. 

Dat een groep welwillende mensen niet de geoliede machine is die men zo graag zou willen zijn, daar kunnen allerlei verschillende oorzaken, aan ten grondslag liggen:

  • doordat er niet adequaat wordt gecommuniceerd,
  • doordat er geen duidelijke kaders aanwezig zijn, of
  • doordat er niet helder en transparant wordt leiding gegeven. 

Opdrachtgevers van Bouritius & Partners

 

 

Loopbaan coaching

Bij loopbaan coaching gaat het om het vinden van een passend beroep, waarbij uw kwaliteiten optimaal worden benut. Dat vraagt eerst om zelfanalyse: Wie bent u, wat wilt u, wat kunt u en welke mogelijkheden staan voor u open op de arbeidsmarkt? Bouritius & Partners gaat ervan uit dat ieder mens uniek is en talenten bezit.

Aan de hand van een door Bouritius & Partners uitgekiend stappenplan worden eerst uw loopbaan ervaringen uitgediept. Van u wordt enige zelfwerkzaamheid gevraagd bij de beantwoording van een reeks van vragen over uw levensloop en werkervaringen. Vervolgens worden met behulp van enkele testen uw persoonlijke (kern)kwaliteiten en uw dieper gelegen interesses helder naar voren gebracht. Deze "basisingrediënten" dragen samen met gesprekken over uw competenties, uw (oude) patronen, valkuilen en persoonskenmerken bij aan het verkrijgen van het gewenste inzicht in uw beroepskeuzerichting en te volgen loopbaankoers. 

Onze uitgangspunten zijn:

  • Hoe meer inzicht in de eigen persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, des te groter de kans op plezier in het werk en succes in de loopbaan.
  • Het is beter te investeren in talent dan in het verbeteren van zaken waarvoor de aanleg ontbreekt.

Een loopbaankeuzetraject bij Bouritius & Partners behelst minimaal 6 uur aan zelfwerkzaamheid. Afhankelijk van de vraag en/of uitgangssituatie wordt 8 tot 12 uur aan coaching geboden.

Het eindproduct dat u wordt aangeboden is een Persoonsanalyse- en Beroepskeuzeprofiel.

Opdrachtgevers van Bouritius & Partners

 

 

Outplacement

Bij outplacement trajecten zal Bouritius & Partners, coaching en advies geven om weer snel aan het arbeidsproces deel te nemen. Bouritius & Partners zal desgewenst eerst stil staan bij uw situatie, uw ervaring en beleving. Daarna wordt (net zoals bij het onderdeel "beroepskeuze advies") gewerkt met een door Bouritius & Partners uitgekiend stappenplan. Daarbij worden eerst uw loopbaan ervaringen en belevingen uitgediept. Van u wordt daarbij enige zelfwerkzaamheid gevraagd bij de beantwoording van een reeks vragen over uw levensloop. 

Stappenplan Outplacement

Vervolgens worden door de uitvoering van enkele testen uw persoonlijke mogelijkheden en kernkwaliteiten helder naar voren gebracht. Deze "basisingrediënten" dragen met de gesprekken die over uw talenten (kernkwaliteiten), uw competenties, uw (oude) patronen, valkuilen en persoonskenmerken glashelder bij aan het verkrijgen van het gewenste inzicht in uw beroepskeuzerichting en door u te volgen loopbaankoers, tot een op u toegespitste Persoonsanalyse- en Beroepskeuzeprofiel samengevoegd.

Zoeken en vinden

Daarna begint het echte zoekwerk. Op elke door u en Bouritius & Partners geselecteerde vacature wordt uw CV zodanig toegespitst, dat een mogelijk nieuwe werkgever u wel voor een gesprek moet uitnodigen. Een strategie om aan passend werk te komen wordt opgesteld. Netwerken worden onderzocht, gebouwd en gebruikt. Zodra dat gebeurt wordt u door middel van gesprekstraining en een rollenspel goed voorbereid. Bij het sollicitatieproces naar een nieuwe thuishaven wordt u gedegen begeleid.

Bouritius & Partners kent outplacement trajecten van 3 en 6 maanden en een outplacement traject van onbeperkte duur totdat de plaatsing of een start met een eigen onderneming is bereikt.

Opdrachtgevers van Bouritius & Partners

 

Life coaching

Persoonlijke coaching wordt vaak gezien als dé manier van coachen. Life coaching heeft tot doel om je te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zal een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden, zodat je voor jezelf kunt bepalen waar je over een bepaalde tijdsperiode wilt staan in je leven. Wanneer je vragen hebt over je eigen functioneren op het werk, kan je een personal coach inschakelen. Bij deze vorm word je doorgrond om erachter te komen wat je persoonlijke kwaliteiten en daaruit voortkomende valkuilen zijn. Vanuit deze kernkwaliteiten en bewustzijn van je valkuilen zal bepaald worden hoe jouw talent omgezet kan worden in persoonlijke successen. Het bewustzijn van je kernkwaliteiten en valkuilen is essentieel bij het plannen van je persoonlijke ontwikkeling. Dat is een traject waar de persoonlijke coach een sleutelrol in zal spelen.

TMA Talentenanalyse

Wat is een TMA Talentenanalyse?

De Talenten Motivatie Analyse, is een methode die helpt om een duidelijk inzicht te krijgen in competenties en voorkeursgedrag. Door het in kaart brengen van 22 drijfveren en 44 talenten maakt TMA, loopbaankeuzes overzichtelijk. En geeft het concreet inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 competenties. De TMA talentenanalyse neemt circa een uur in beslag, welke de kandidaat besteedt achter zijn computer. De vragenlijst voor de kandidaat bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Accreditaties en Licenties