Coaching en Training

Bouritius Partners BCoach

Het vinden van een passend beroep, waarbij uw kwaliteiten optimaal worden benut vraagt eerst om zelfanalyse: Wie bent u, wat wilt u, wat kunt u en welke mogelijkheden staan voor u op de arbeidsmarkt open? Bouritius & Partners gaat ervan uit dat ieder mens uniek is en talenten bezit.

Aan de hand van een door Bouritius & Partners uitgekiend stappenplan worden eerst uw loopbaan- ervaringen uitgediept. Van u wordt enige zelfwerkzaamheid gevraagd bij de beantwoording van een reeks van vragen over uw levensloop en werkervaringen. Vervolgens worden met behulp van enkele testen uw persoonlijke (kern)kwaliteiten en uw dieper gelegen interesses helder naar voren gebracht. Deze "basisingredi√´nten" dragen samen met gesprekken over uw competenties, uw (oude) patronen, valkuilen en persoonskenmerken bij aan het verkrijgen van het gewenste inzicht in uw beroepskeuzerichting en te volgen loopbaankoers. 

Onze uitgangspunten zijn:
  • Hoe meer inzicht in de eigen persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, des te groter de kans op plezier in het werk en succes in de loopbaan.
  • Het is beter te investeren in talent dan in het verbeteren van zaken waarvoor de aanleg ontbreekt.

Een loopbaankeuzetraject bij Bouritius & Partners behelst minimaal 6 uur aan zelfwerkzaamheid. Afhankelijk van de vraag en/of uitgangssituatie wordt 8 tot 12 uur aan coaching geboden.

Het eindproduct dat u wordt aangeboden is een Persoonsanalyse- en Beroepskeuzeprofiel.
0348 752178

Kunnen we je helpen of heb je een vraag?

Dan bellen of e-mailen wij je terug.

Bestanden toevoegen