Coaching en Training

Bouritius Partners BCoach

De EQA registratie


Deze opleiding met de status EQA "European Quality Award" Practitioner stelt u, na voldoende praktijkuren, in staat zich te laten registreren als EIA “European Individual Accreditation” Practitioner coach bij de NOBCO met het EQA keurmerk op Practitioner niveau. De EQA is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties en kent dezelfde differentiatie in niveaus als die van het keurmerk voor individuele coaches (EIA): Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. 
De toetsing vindt uiteraard plaats volgens vastgestelde procedures en is in handen van getrainde EMCC-assessoren. De voertaal is Engels en Nederlands. Ga naar:Toetsingscriteria EQA.
Achtergrondinformatie: ga naar: Informatiegids EQACompetence FrameworkTarieven en FAQ.

De EIA registratie

Individuele coaches in Nederland, mits aangesloten bij de NOBCO, kunnen zich laten toetsen middels de EIA. EIA staat voor European Individual Accreditation en het vervangt het voormalige accreditatiesysteem van de NOBCO – het Registratie Beoordelings Systeem (RBS).

Meteen aan de slag met EIA-accreditatie, upgraden of herregistratie? Ga dan naar:EIA-Portal

Competentie Framework

Het EIA toetsingssystemen is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties: het “Competence Framework” waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden. Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching. Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties met 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren).

De vier accreditatieniveaus 

Foundation

Voor diegenen die:

  • inzicht hebben in het coachvak en de daarvoor relevante basisvaardigheden hebben ontwikkeld;
  • vooral coachen om degenen met wie ze (samen)werken te begeleiden en aan te moedigen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en/of prestaties te leveren.

Klik hier voor meer informatie: Foundation

Practitioner

Voor coaches die: 

  • met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten;
  • in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen.

Klik hier voor meer informatie: Practitioner

Senior Practitioner

Voor coaches die:

  • zelfstandig werken en in staat zijn om verschillende modellen en kaders in hun coaching te integreren;
  • werken met verschillende typen cliënten, in uiteenlopende omgevingen en organisaties;
  • zich met name richten op het creëren van ruimte voor ontwikkeling en groei, het omgaan met complexe en veelvragende relaties, het werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.

Klik hier voor meer informatie: Senior Practitioner

Master Practitioner

Dit niveau is van toepassing op diegenen die:

  • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring;
  • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties.
  • aantoonbaar een eigen bijdrage op MP-niveau aan het vakgebied hebben geleverd.

Klik hier voor meer informatie: Master Practitioner

Om een EIA-niveau te verkrijgen doorloopt u een procedure waarin u verschillende aspecten van uw professionaliteit aantoont. Dit betreft onder andere uw scholing in het coachen, uw praktijkervaring, uw persoonlijke en professionele ontwikkeling, uw professionele handelen en een verantwoording plus reflectie op de competenties uit het Competence Framework van het niveau waarvoor u accreditatie aanvraagt. U kunt op ieder niveau, mits u voldoet aan de gestelde criteria, een accreditatie aanvragen.

Bent u als coach bij de NOBCO aangesloten? Dan kunt u in de handleiding nalezen hoe u uw portfolio dient samen te stellen: Handleiding.

Kosten voor registratie

Er zijn kosten verbonden aan de toetsingsprocedure van een EIA niveau. Deze kosten zijn eenmalig en verschillen per niveau. Klik hier: Tarieven toetsingsprocedure

EIA niveau aanvragen?

Coaches die aangesloten zijn bij de NOBCO kunnen op het NOBCO Intranet de gehele accreditatieprocedure nalezen en zich aanmelden voor accreditatie. Klik hier:Accreditatieprocedure (eerst inloggen)

Tijdelijke opschorting

Het bestuur heeft besloten dat de verplichting om het keurmerk te behalen binnen 24 maanden na aansluiting bij de NOBCO tijdelijk wordt opgeschort tot 1 mei 2014. Dat betekent dat coaches die (nog) geen keurmerk hebben, in ieder geval tot 1 mei 2014 dit nog niet hoeven, maar natuurlijk wel mogen behalen.

Veel gestelde vragen - FAQ

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Klik hier voor veel gestelde vragen en tips.

 

0348 752178

Kunnen we je helpen of heb je een vraag?

Dan bellen of e-mailen wij je terug.

Bestanden toevoegen