Internationale Ethische Code (IEC) van de NOBCO/EMCC

Vanuit de intensieve samenwerking tussen Bouritius & Partners en de NOBCO wordt de volledige IEGC als uitgangspunt genomen.

De IEC is opgebouwd uit de volgende paragrafen:

 

 1. Preambule
  De NOBCO gaat ervan uit dat:
  de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  b. de coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  c. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de Coach.

 

 1. Werken met cliënten
  Paragraaf 2 behandelt de context, contractering, integriteit, vertrouwelijkheid, belangenverstrengeling en het beëindigen van professionele relaties & doorlopende verantwoordelijkheden van ons als coaches ten opzichte van onze coachees.

 

 1. Professioneel handelen
  Paragraaf 3 beschrijft hoe handhaven we van de reputatie van coaching en mentoring, het erkennen van gelijkheid en diversiteit, hoe schending van professioneel gedrag en welke wettelijke en statutaire verplichtingen deel uitmaken van het professioneel handelen als coach.

 

 1. Excellente beroepsuitoefening
  Hoe wij als coaches onszelf scherp houden wordt in paragraaf 4 besproken; het vermogen om te presteren, het hebben permanente supervisie/intervisie, het continu volgen van professionele ontwikkeling en reflectie zijn voorwaarden voor onze aansluiting van de NOBCO/EMCC.

 

Download hier de complete Internationale Ethische Gedragscode.

NOBCO
BCoach